top of page
Color Palette

บริการครบวงจรด้านแพคเกจจิ้ง กับบริการงานสกรีนกระปุก หลอด ขวดครีม และขวดเซรั่ม ต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้งานลูกค้าออกมาได้สวยงาม ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Step One

ขั้นตอนตรวจสอบงาน

1. ตรวจสอบไฟล์ Artwork และสินค้าของลูกค้าที่จะสกรีน

2. แจ้งรายละเอียดของงานสกรีนต่างๆ 

3. วางมัดจำ 50% เพื่อดำเนินงาน

Step Two

ขั้นตอนการตีตัวอย่าง

1. เตรียมการสั่งสีและทำบล๊อกพิพม์ ประมาณ 1 สัปดาห์***

2. ขึ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้า

Step Three

ขั้นตอนการสกรีนสินค้า

1. หลังจากพรูฟสินค้าตัวอย่างแล้วจะดำเนินการสกรีนสินค้าประมาณ 1 สัปดาห์***

2. ตรวจสอบสินค้าและทำการเตรียมจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

Step Four

ขั้นตอนชำระเงินและจัดส่งสินค้า

1. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ

2. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้ง 

ตัวอย่างงานสกรีน
Labeling/ Silk Screen

bottom of page