Logo Design
บริการออกแบบ โลโก้ ฉลาก และผลิตภัณฑ์
Design Services, Logo, Label and Artwork

ทางเรามีบริการรับออกแบบและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า รวมถึงการจัดวาง Artwork สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยทางบริษัทมีทีมออกแบบชำนาญการประสบการณ์กว่า 10 ปี และหลากหลายคอนเซป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจสูงสุด

Step One

ขั้นตอนการเตรียมงาน

1. สอบถามความต้องการของลูกค้าเบื้องต้น คอนเซป และกลุ่มลูกค้า

2. สอบถาม Theme ของสินค้าที่ลูกค้าจะจัดทำ

3. ชำระเงินเพื่อเริ่มงานออกแบบ

Step Two

ขั้นตอนการออกแบบ

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยจะทำให้ลูกค้าเลือกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2. ปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติม ส่วนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ

Step Three

ขั้นตอนการสรุป

1. ทำการสรุปงานออกแบบสุดท้ายให้แก่ลูกค้า เพื่อเห็นสมควรว่าตรงตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว

2. เตรียมไฟล์เพื่อทำการส่งให้แก่ลูกค้าสำหรับทำงานด้านอื่นๆ

Step Four

ขั้นตอนส่งไฟล์งานออกแบบ

1. ทำการส่งไฟล์งานออกแบบให้กับลูกค้า โดยจะส่งเป็นไฟล์ .ai ให้แก่ลูกค้า

2. ลูกค้าสามารถนำไฟล์ไปให้ต่อยอดงานอื่นได้ตามต้องการ

ตัวอย่างงานออกแบบกล่อง
Box Design
1/27
ตัวอย่างงานออกแบบโลโก้
Logo Design
1/17
ตัวอย่างงานออกแบบใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาตามสื่อต่างๆ
Leftlet Brochure Social Media Ads.
แอต43
แอต43

press to zoom
แอต26
แอต26

press to zoom
แอต16
แอต16

press to zoom
แอต43
แอต43

press to zoom
1/30
ตัวอย่างงานออกแบบสกรีนและสติ๊กเกอร์
Artwork for printing and Sticker
1/13
ตัวอย่างงานออกแบบอื่นๆ/ Others Design 
ออกแบบ13
ออกแบบ13

press to zoom
ออกแบบ21
ออกแบบ21

press to zoom
ออกแบบ11
ออกแบบ11

press to zoom
ออกแบบ13
ออกแบบ13

press to zoom
1/19