top of page
Logo Design
บริการออกแบบ โลโก้ ฉลาก และผลิตภัณฑ์
Design Services, Logo, Label and Artwork

ทางเรามีบริการรับออกแบบและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า รวมถึงการจัดวาง Artwork สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยทางบริษัทมีทีมออกแบบชำนาญการประสบการณ์กว่า 10 ปี และหลากหลายคอนเซป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจสูงสุด

Step One

ขั้นตอนการเตรียมงาน

1. สอบถามความต้องการของลูกค้าเบื้องต้น คอนเซป และกลุ่มลูกค้า

2. สอบถาม Theme ของสินค้าที่ลูกค้าจะจัดทำ

3. ชำระเงินเพื่อเริ่มงานออกแบบ

Step Two

ขั้นตอนการออกแบบ

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยจะทำให้ลูกค้าเลือกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2. ปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติม ส่วนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ

Step Three

ขั้นตอนการสรุป

1. ทำการสรุปงานออกแบบสุดท้ายให้แก่ลูกค้า เพื่อเห็นสมควรว่าตรงตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว

2. เตรียมไฟล์เพื่อทำการส่งให้แก่ลูกค้าสำหรับทำงานด้านอื่นๆ

Step Four

ขั้นตอนส่งไฟล์งานออกแบบ

1. ทำการส่งไฟล์งานออกแบบให้กับลูกค้า โดยจะส่งเป็นไฟล์ .ai ให้แก่ลูกค้า

2. ลูกค้าสามารถนำไฟล์ไปให้ต่อยอดงานอื่นได้ตามต้องการ

ตัวอย่างงานออกแบบกล่อง
Box Design
ตัวอย่างงานออกแบบโลโก้
Logo Design
ตัวอย่างงานออกแบบใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาตามสื่อต่างๆ
Leftlet Brochure Social Media Ads.
ตัวอย่างงานออกแบบสกรีนและสติ๊กเกอร์
Artwork for printing and Sticker
ตัวอย่างงานออกแบบอื่นๆ/ Others Design 
bottom of page